słabe opady deszczu
13°
13°
sobota
Rada wybierze ławników sądowych
22 maja 2023 r. | 08:08
0

Urząd Miasta i Gminy Włodowice poinformował, że w 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz.52 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska we Włodowicach jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024 - 2027.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *