zachmurzenie duże
23°
20°
niedziela
Ważne zmiany w miejscowym planie dla mieszkańców Parkoszowic, Rzędkowic, Włodowic i Góry Włodowskiej
05 września 2022 r. | 13:38
0

Wójt Gminy Włodowice poinformował, że publicznego wglądu zostały wyłożone cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Parkoszowic, Rzędkowic, Włodowic i Góry Włodowskiej.

Projekty dostępne są wraz z prognozami oddziaływania ww. 4 projektów planów miejscowych na środowisko oraz uzasadnieniami, w dniach od 5 września 2022 r. do 3 października 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, pok. nr 10, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Można również zapoznać się z nimi TUTAJ.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniach dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ww. 4 planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 18 października 2022 r.:
⦁ w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice,
42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26,
⦁ za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email : ⦁ urzad@wlodowice.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP:/rmiq17m57p/skrytka

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *