pochmurnie
15°
13°
wtorek
Znowu ten azbest
12 kwietnia 2019 r. | 14:28
0

Wójt Gminy Włodowice poinformował o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. „AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU”.

Z projektem programu będzie można zapoznać się do 2 maja w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice w godzinach pracy Urzędu.

Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (pok. nr 28, II p.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włodowice.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *