śnieg
-4°
-6°
sobota
Gmina poszukuje rachmistrza
17 czerwca 2020 r. | 11:03
0

Wójt Gminy Włodowice – Gminny Komisarz Spisowy - ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

I.    WYMAGANIA
Na podstawie art. 20  ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
1)      pełnoletnich;
2)      zamieszkałych na terenie danej gminy;
3)      posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4)      posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)      które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność, dyspozycyjność, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, umiejętność organizacji własnej pracy,

II.    HARMONOGRAM ZADAŃ
1.    3 sierpnia -11 września 2020 r. - szkolenie rachmistrzów
2.    3 sierpnia - 13 września 2020 r. przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego
3.    1 października do 30 listopada 2020r. przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego
Rachmistrz spisowy w czasie pracy będzie posługiwał się urządzeniem technicznym umożliwiającym przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia.

III.    TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:   od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

IV.    WYMAGANE DOKUMENTY
1.    Kwestionariusz zgłoszenia na rachmistrza terenowego do PSR (załączniki nr 1).
2.    Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
3.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych (załącznik nr 2).
4.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) (załącznik nr 3).
5.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781) (załącznik nr 4).

V.    MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020” w następujący sposób:
1)    drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
(decyduje data wpływu do urzędu),
2)    osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 34 315-30-01, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności w związku z trwającą pandemią Covid – 19,
3)    poprzez pozostawienie zgłoszenia w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Włodowice.
Zgłoszenia w sposób wskazany w pkt 2 i 3  można dokonać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.00 – 15.00
- środa od 7.00 – 13.00 (z uwagi na przeprowadzaną w tym dniu dezynfekcję budynku).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *